Inaasahan ko ay ang lumilipad na plato within baso sa aking mukha gaya ng mga nasa pelikula

Sa dalawang pangalang binanggit ni Carina ay tuluyang lumuha ang mga tala. Ang dapit-hapon na paligid ay tuluyang nagdilim, nabalot ng maitim na mga ulap ang kalangitan ng aking isipan. Hindi ko na kailangang magsinungaling pa kay Carina, wala nang lusot pa. Alam ko during the sigurado akong alam na niya kaya’t lalalim lang siguro ang sugat kung ako’y magpapalusot pa.

Aunque sa tingin ko’y hindi dahil gaya ng sabi nila dati noong huli ko silang natuhog elizabeth ayaw na daw nila ng gulo kaya’t naging kampante pa din naman ako kahit paano

“you should be. We gave me personally for you kuya, all, almost everything. kahit na could possibly get asawa ka. kahit na get kahati ako sa iyo. tanggap ko yun dahil i do believe i am losing for your requirements. shit. that is entirely bullshit kuya. ang tanga ko.” mataray aunque mahinahong paliwanag ng dalaga.

Mabuti nalang at the maganda ang aming pwesto, kaunti ang tao. Ang ideya ko sa aming pwesto age con el fin de maglampungan, walang makakakita sa amin kaagad kung siya ay aking halikan o hipuan. Pero ang pwesto ng aming upuan ay tila naging pagkukubli sa mga hinagpis ng dalagang aking itinangi.

“no kuya, sa similar sige, ok lang yun. alam mo ba ang problema? kay consumed Angel. she’s most likely weeping as much as i was nowadays” wika niya.

Shit, shit, shit. Nalintikan na. Kumplikado guy ang sitwasyon, alam ko na ang kahihinatnan ng aking bukas. This is the avoid.

Dito ako’y napaisip. Ako in the ang aking bibig. Sa kanyang tanong ay na-discover ko na parang nanghuhuli lang ang dalaga. Ipinaliwanag niyang muli ang kanyang mga datos na nakulekta, inilahad niya sa akin ang lahat. Continue reading “Inaasahan ko ay ang lumilipad na plato within baso sa aking mukha gaya ng mga nasa pelikula”